UAB „ESA Baltic“ naujų užsienio rinkų paieška

UAB „ESA Baltic“ pagrindinė veikla yra atvykstamasis turizmas, pagrindiniai klientai  – iš Šiaurės ir Vakarų Europos šalių. UAB „ESA Baltic“ siekia plėsti klientų ratą ir didinti savo eksportą ES bei Azijos šalių rinkose ir taip stiprinti įmonės konkurencingumą tarptautiniu mastu. Šiam tikslui pasiekti UAB „ESA Baltic“ nusprendė teikti paraišką projektui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801) įgyvendinti.

Šio projekto ribose bendrovė ketina sudalyvauti keturiose tarptautinėse parodose. Šios veiklos leis pristatyti įmonę potencialiems klientams bei vietinėms išvykstamojo turizmo agentūroms, užmegzti vertingus kontaktus, siekiant didinti eksportą, užtikrinantį stabilų įmonės augimą. Projektas padės įeiti į naujas rinkas bei tokiu būdu diversifikiuoti eksporto rinkų geografiją ir teigiamai atsilieps bendram Lietuvos turizmo sektoriaus augimui.

Projekto pavadinimas: UAB „ESA BALTIC“ naujų užsienio rinkų paieška

Projekto vykdytojas: UAB „ESA BALTIC“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 07 – 2022 03 06

Finansavimas: Iš Europos regioninės plėtros fondo